Problematika CAN

I vy můžete pomoci!

Často se v médiích setkáváme s případy, kdy byly děti zanedbávány, zneužívány, či dokonce týrány.

Z poslední doby uvádíme z tisku:

 

„…za pálení dcery cigaretou a další týrání si otec odsedí 11 let, matka 5 let… “                  

„…neznaly příbor, spaly na zemi. Své rodiče týrané děti tři roky sledovaly své rodiče při braní drog…“

„…týrání vyhnalo vloni z domova 1400 dětí… “                                                                        

 

Uvedenou problematikou se na Městském úřadě Třebíč zabývá oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

 

Týrání dítěte je neúměrné a opakované fyzické a psychické trestání, kdy rodiče či jiné osoby svou hrubostí a bezcitností a zlým nakládáním ohrožují život, zdraví dítěte nebo jeho vývoj.

Fyzické týrání je vždy provázeno týráním psychickým. Tato kombinace dětskou psychiku vysoce traumatizuje.

Dítě pociťuje týrání jako těžké příkoří a bezmoc.

 

Syndrom CAN

Pojem „syndrom CAN“ je zkratkou z původně anglického termín Child Abuse and Necglect. Toto pojmenování zahrnuje týrané, zneužívané a zanedbávané dítě- v české terminologii je pojem překládán jako syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte.

Mezi základní formy syndromu CAN jsou zařazeny podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992:

  • Fyzické týrání
  • Psychické týrání
  • Sexuální zneužívání
  • Zanedbávání
  • Systémové týrání
  • Sekundární viktimizace
  • Münchhausenův syndrom by proxy

 

Týrání dětí podléhá oznamovací povinnosti (§ 368 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákon).

Kdo se hodnověrným způsobem dozví o týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte je povinen tyto skutečnosti oznámit bez odkladu Policii ČR, státnímu zástupci nebo orgánu SPOD, která přijímají patřičná opatření – zajištění bezpečí dítěte, lékařské ošetření, psychologickou pomoc, v případě potřeby i umístění dítěte mimo rodinu.

Oznámení lze činit i anonymně.

Utajení oznamovatele je zaručeno zákonem (Směrnice MPSV, č.j. 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013, čl. 8).  Záznam o upozornění či oznámení nesmí obsahovat údaje o totožnosti fyzické osoby, která jej učinila.

 

 

 

Nenechávejte si své poznatky o špatném zacházení s dítětem pro sebe. Situace bývá většinou ještě horší, než se jeví zvenčí. Dětem jde často o život.

Je-li to možné, zeptejte se dítěte, jestli ho něco netrápí, jestli mu někdo neubližuje, zda a jak mu můžete pomoci.

Pokud zjistíte ve škole, či jiném kolektivním zařízení, na dítěti stopy týrání, informujte neodkladně Policii ČR a oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). V případě poškození zdraví bezodkladně zajistěte lékařské vyšetření, ošetření, případně i fotodokumentaci.

 

 

Nestrkejte před problémem týrání, zneužívání a zanedbávání dětí „hlavu do písku!“