Jarní pobyt Klubu Naděje

 

Letošní jarní pobyt Klubu Naděje se konal v krásných prostorách Ekopenzionu Chaloupky u Kněžic a stěžejním bodem celé víkendové akce byl edukační program „Chleba s máslem“, který se konal na farmě v Zašovicích. Pobyt byl realizován v termínu 23.02.2019 – 24.02.2019

Sobotní dopoledne jsme vyplnili příjezdem do místa konání pobytu,  ubytováním a nechyběly také seznamovací hry, které měly za cíl podpořit soudržnost skupiny, komunikační dovednosti dětí a dobré klima ve skupině. Po sobotním obědě následoval přesun na farmu do Zašovic. Cesta lesem byla příjemná, podle mapky jsme hledali cestu a rozhodně to nebylo vždy snadné. Nakonec se nám však podařilo s měnším zpožděním dorazit do cíle.  Na farmě nás čekal poučný a zábavný program „Chleba s máslem“. Sami jsme si upekli chlebánky dle tradičního receptu a také utloukli máslo z místní smetany. Pro mnohé byla výroba těchto základních potravin zcela novým zážitkem, stejně jako blízký kontakt se zvířaty na farmě. Děti se dozvěděly mnoho informací o domácích zvířatech, o získávání mléka, smetany a o domácí výrobě některých potravin. Zpět na Chaloupky jsme dorazili již se setměním a odměnou nám byla večeře, připravená z místních produktů. Večerní program byl pak zaměřen na tvoření, děti vyráběly lapače snů, což bylo jejich přání a také jarní svíčky. Den jsme zakončili hrami při hudbě a soutěžemi.

Nedělní dopoledne pak bylo vyplněno dalším tvořením a konal se také turnaj ve sportovní střelbě. Závěrečnou tečkou pak byla šipkovaná s ukrytým pokladem. Pobyt jsme završili tradiční židličkovanou, rozdáním diplomů a odměn.

 

Klub Naděje – zařízení sociálně-výchovné činnosti při OSPOD Třebíč

Klub Naděje je zařízení sociálně výchovné činnosti, které nabízí vhodné využití volného času dětem, jež jsou vedeny v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí v Třebíči.

 


  Jarní Pobyt Na Chaloupkách

Termín:                23.-24.02.2019

Sraz – odjezd:     23.02.2019 sobota 10:00 od ÚP

Příjezd:               24.02.2019 neděle cca 14:30 k ÚP

Místo:                 Chaloupky u Kněžic

Program:            Prohlídka EKO farmy

 

                           Program na ekofarmě

               Trocha předvelikonočního tvoření

                           Hry a venkovní aktivity

            

S sebou: děti musí mít batoh na záda – na pláštěnku a pití a také jsou nutností přezůvky a teplé boty s ponožkami– budeme i venku a na farmě.

Vhodné a teplé oblečení do

terénu i budovy

Pevná uzavřená obuv a gumáky!!!

Přezůvky do budovy!!!

Pláštěnka,popř.

skládací deštník!!!

Léky, které dítě užívá!!!

Karta pojišťovny!!!

Oblečení na spaní

Spodní prádlo a teplé ponožky (raději více)

Hygienické potřeby (ručník, mýdlo…) a kapesníky

Plastová láhev na pití

Propiska, Baterka

 

 

Informace pro rodiče:  Věci dejte, prosím, dětem do batohu! Je vhodné, aby je měly v batohu na zádech a ne ve sportovních nebo igelitových taškách!!!

Přiloženou přihlášku je nutné odevzdat nejpozději  do úterý  19.02.2019 v klubu nebo na MěÚ Třebíč, Masarykovo nám. 6, budova B přízemí – pí Nedvědická.

Poplatek 50,-Kč / za 1 dítě se hradí společně s podáním přihlášky.

Při odjezdu autobusu dítě nebo rodič odevzdá prohlášení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 1 dne před odjezdem!!! Kontakt: Mgr. Iveta Nedvědická, 725 503 281.


Podzimní pobyt Klubu Naděje

Letošní podzimní pobyt Klubu naděje se nesl v Halloweenském duchu, byl plný her, tvoření a dobrodružství. Pobyt se konal ve dnech 6. a 7.10.2018 v Koněšíně a účastnilo se ho 14 dětí.

Sobotní program zahrnovat v úvodu seznamovací hry, které pomáhají za využití skupinové dynamiky rozvíjet dětem komunikační schopnosti, budují pozitivní sociální vztahy ve skupině, podporují schopnost empatie. Následovalo řešení rébusů a opakování pravidel, které v rámci Klubu Naděje dodržujeme. Po obědě byl na programu výšlap, obohacený o pohybové skupinové hry, kterých se účastnili také vedoucí. Následovaly aktivity relaxačního charakteru, připravena byla tvořivá dílna, v rámci které jsme tvořili halloweenské lucerničky a masky. Stěžejním bodem večerního programu byla halloweenská stezka, která prověřila odvahu dětí, podnítila skupinuvou soudržnost a umožnila dětem vyzkoušet si své dovednosti. Cestou jsme plnili úkoly a provázely nás halloweenské bytosti. V závěru nemohla chybět zasloužená odměna, která byla ukrytá v pekelném kotlíku. Den jsme uzavřeli opékáním špekáčků a klidovou aktivitou – soutěží o rébusového krále.

Nedělní dopoledne nám vyplnila návštěva leteckého muzea v Koněšíně. Děti toto téma velmi zaujalo, některé dokonce až dojala možnost vstoupit na palubu letadla. Návštěva muzea nám tak přinesla řadu nových poznatků a zážitků, ale byla i plná emocí. Další program byl volitelný a nabízel možnost vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky, zahrát si míčové hry na hřišti nebo se zrelaxovat při tvorbě škrábacích obrázků.

Po obědě už nás čekalo balení a úklid pokojů. Již nyní jsme všichni zvědaví, jaké možnosti nám přinese jarní pobyt…

 

Klub Naděje – zařízení sociálně-právní ochrany dětí

Klub Naděje je zařízení sociálně výchovné činnosti, které nabízí vhodné využití volného času dětem, jež jsou vedeny v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí v Třebíči.


Jarní pobyt Klubu Naděje

Oslavit Velikonoce a jaro, něco nového se naučit a zažít spoustu zábavy s kamarády… S těmito plány se vydaly děti z Klubu Naděje na jarní pobyt do rekreačního střediska Záseka. Akce se konala ve dnech 24.-25. 3.2018 a všichni „klubáci“ si ji řádně užili.

Pro všechny přítomné byly během soboty a neděle připraveny dvoje tvořivé dílničky, na kterých jsme vyráběli velikonoční věnce, zdobili vlastnoručně napečené cukroví, tvořili přáníčka a také trochu zahradničili – při výrobě „trávňáka“.

Nechyběly rovněž výchovně-vzdělávací aktivity, zaměřené především na Velikonoce. Povídali jsme si o velikonočních zvycích a tradicích, objasnili si, co znamená „šedivé úterý, škaredá středa“…

Největší úspěch však sklidily venkovní aktivity – hra Jumanji – přežij v džungli, při které jsme si vyzkoušeli chůzi na chůdách, lanové aktivity, střelbu, hod na cíl…Příjemný večer jsme zakončili u prvního letošního táboráku. Za doprovodu hry na hudební nástroje jsme si opekli špekáčky a zakončili tak den plný her.

Už nyní se těšíme na letní tábor a na klubových schůzkách na něj plánujeme aktivity…

 

Klub Naděje – zařízení sociálně-právní ochrany dětí

Klub Naděje je zařízení sociálně výchovné činnosti, které nabízí vhodné využití volného času dětem, jež jsou vedeny v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí v Třebíči.

 


Podzimní pobyt Klubu Naděje

Dny jsou chladnější, počasí méně přeje venkovním aktivitám, proto jsme se rozhodli zpestřit letošní podzimní pobyt Klubu Naděje návštěvou Vodního ráje v Jihlavě. V sobotu ráno jsme všichni natěšeni vyrazili vlakem vstříc vodním radovánkám. Poté jsme zdárně absolvovali výšlap ze stanice Číchov až k turistické základně Jalovec, kde na nás čekala vytopená klubovna a zasloužená svačina. Abychom si po tomto náročném výkonu odpočinuli, pustili jsme se do tvořivé dílny, kde si děti mohly vyrobit nejrůznější vánoční dekorace a přání. Večer jsme zakončili soutěží, která potrápila nejen svaly, ale i mozkové závity a nechyběla ani diskotéka s tanečními disciplínami a promítání animovaného filmu. V neděli jsme úspěšně zvládli lesní šipkovanou, kde děti plnily nejrůznější úkoly, a na konci na ně čekal jak jinak než zasloužený poklad. Kdo neměl pusu plnou čokolády, mohl si ji při závěrečné soutěži ještě nacpat burizony. Když legrace, tak se vším všudy. Věřím, že kromě vlastnoručních výrobků si děti odvážely i vzpomínku na bezvadný víkend strávený s kamarády. Tak zase příště…


Hurá do pravěku!  Kam?  No přece do Koryčan!

Pod tímto heslem se vydaly děti z Klubu Naděje na letní tábor do rekreačního střediska U Klokana v Koryčanech. 

Zde na ně čekal nelehký úkol. Mocný druid jim sdělil své poselství, že jejich domov bude zničen a oni musí hledat nové místo pro život. Na své cestě měly děti v jednotlivých tlupách prokázat svou statečnost a ochotu pomoci ostatním členům tlupy. Postupně překonávaly všechny druidem uložené zkoušky a nakonec od něj získaly posvátné svitky skrývající indicie k nalezení nového domova. Děti při svém putování ukázaly, že si umí poradit s nástrahami divoké přírody, dokážou si postavit obydlí v lese, vyrobit oštěp i ulovit mamuta.

Na závěr se všichni vyřádili při slavnosti světla a ohně, kde tlupy předvedly své pravěké masky i oslavné tanečky a pokřiky.

Během celotáborové hry děti provázela také pravěká rodina Croodsových . K tomu přidejte návštěvu hradu Buchlov a města Buchlovice, koupání, stezku odvahy a soutěž Miss/Missák Mamut. Výsledkem je 6 dní plných dobrodružství, zábavy a dobré nálady.

Tábor jsme si báječně užili a už se těšíme na další rok.   

Klub Naděje je zařízením sociálně výchovné činnosti, fungující při OSPOD Třebíč, a nabízí vybraným dětem smysluplné využití volného času. Děti se schází pravidelně během školního roku a letní tábor je tradičním zakončením a vyvrcholením klubových aktivit.

 

Barbora Dvořáková


Jarní pobyt Klubu Naděje

Velikonoce jsou tady a k nim neodmyslitelně patří i pobyt pro děti z Klubu Naděje. Rozhodli jsme se vyzkoušet nové rekreační středisko a vydali se do Záseky. Blízký les jsme prověřili týmovou hrou Typical Scottish Golf, a také nočním hledáním lesních bludiček. Na hřišti jsme se vyřádili při vybíjené a večer si zatančili na diskotéce. Samozřejmě nechyběla ani tvořivá dílna a jak jinak než s velikonoční tematikou. Děti si domů odváželi nejen krabice s krásnými výrobky, ale i spoustu zážitků.  Při příjezdu autobusu do Třebíče volaly: „ Otáčíme a jedeme ještě jednou!“


Podzimní pobyt „Klubu Naděje“ (19. – 20. 11. 2016)

Již tradičně se děti z „Klubu Naděje“ vypravily na podzimní pobyt, který se tentokrát konal v rekreačním středisku Chaloupky. V sobotu nám počasí moc nepřálo, a tak jsme se rozhodli této příležitosti využít a vyrobit si co nejvíce krásných vánočních dekorací. K tomu jsme zažili nejrůznější skupinové aktivity na seznámení a rozvoj skupiny, zatančili si pod tyčí a hlasovali v soutěži o Bee Box talent. Večer pak děti v týmech dostaly za úkol najít a identifikovat gangstery, kteří napadli naši základnu. V neděli jsme už mohli vyrazit i ven, a tak jsme vyzkoušeli naši zdatnost ve fotbale a jiných pohybových hrách. Když k tomu všemu přidáme výbornou kuchyni a krásné prostředí, výsledkem je skvělý víkend plný zážitků a pohody. Těšíme se na příště!!!

 


 „Klub Naděje“ Třebíč

 

 

Výchovně-rekreační tábor Klubu Naděje 2016

 

Klub Naděje, zařízení sociálně výchovné činnosti, vznikl při OSPOD Třebíč s cílem nabídnout vybraným dětem ve věku od 7 do 13 let možnost zajímavého využití volného času.  Záměrem pracovníků je také předcházení rizikovému chování u dětí a mládeže. Za tímto účelem využívají pracovníci Klubu Naděje metody skupinové sociální práce. Vyvrcholením činnosti v klubu bývá každým rokem dobrodružství na letním táboře.

Letošní  tábor s názvem Prázdninová škola kouzel aneb „Bradavice v ohrožení“ se uskutečnil ve dnech 1. – 6. 7. 2016 v Rekreačním středisku Ječmínek Osvětimany, v chráněné krajinné oblasti Chřiby.

Program připravili a během pobytu se o táborníky starali vedoucí z řad pracovníků OSPOD
i dobrovolníků, z nichž někteří pomáhají v zařízení již několik let.

Děti měly jeden veliký a důležitý úkol, zachránit Bradavice. Na začátku programu je ředitel školy Brumbál rozdělil pomocí mluvícího klobouku do tří školních kolejí, které musely při záchraně Bradavic dát síly dohromady, aby změnily hrůzného Agramona. Agramon byl velmi mocný
a rozhodl se, že zničí všechny, kteří jsou veselí, ohleduplní a štědří. Nejhorším místem v tomto směru byly právě Bradavice. Při záchraně školy dětem pomáhaly různé nadpřirozené bytosti, které jim daly vždy užitečné rady, jak postupovat dále.

Jelikož však malí kouzelníci potřebovali zdokonalovat své čarovné dovednosti, navštěvovali pravidelně i kouzelnickou výuku. Zde pro ně profesoři přednášeli předměty jako lektvary a ohně, kouzla, kouzelnické svazování a bylinkářství. Na konci školního roku bylo dětem předáno kouzelnické vysvědčení.

Díky zapojení všech kouzelníků a spolupráci jednotlivých kolejí, které statečně překonávaly všechny překážky, se nakonec podařilo Bradavice zachránit a zlého Agramona přeměnit na hodného člověka.

Kromě celotáborové hry si děti užily i spoustu dalších zajímavých aktivit, jako např. soutěž Miss, Missák 2016, návštěvu kasina, výlet na zříceninu hradu Cimburk, stezku odvahy, výrobu košťat, deskové hry, fotbal, petanque, koupání v bazénu i závěrečný čarodějnický ples na oslavu vítězství.

 

Těšíme se na příští rok, kdy nás čeká další dobrodružství!


Jarní pobyt - Jalovec 2016

Najdeme velikonočního zajíčka?

Najdeme velikonočního zajíčka?
Trávit volný čas za pecí? Ani náhodou! Již tradičně se děti z Klubu Naděje Třebíč před velikonočními svátky vypravily společně se svými vedoucími na jarní dvoudenní pobyt, tentokrát do nedalekého rekreačního střediska Jalovec. Kromě sportování a her v okolní přírodě měly děti možnost...

—————


Letní výchovně rekreační tábor 2015

—————

—————

Letní výchovně rekreační tábor 2015

Letní výchovně rekreační tábor 2015
  Letošní  tábor s názvem  CESTA  KOLEM  SVĚTA  ZA  6  DNÍ se uskutečnil ve dnech 1– 6. 7. 2015 v Rekreačním středisku U Klokana v Koryčanech, v chráněné krajinné oblasti Chřiby. Výchovně rekreační tábor byl i letos zakončením celoroční práce...

—————


Klub Naděje

17.03.2020 08:17

UPOZORNĚNÍ

S ohledem na současnou situaci (preventivní opatření, vyhlášení stavu nouze) se do odvolání ruší všechny akce Klubu Naděje.  Děkujeme za pochopení. 

—————

14.08.2019 10:55

Loupežnická banda v Koryčanech

—————

14.08.2019 10:48

Loupežnická banda v Koryčanech..

—————

05.08.2015 13:00

Letní výchovně rekreační tábor 2015

  Letošní  tábor s názvem  CESTA  KOLEM  SVĚTA  ZA  6  DNÍ se uskutečnil ve dnech 1– 6. 7. 2015 v Rekreačním středisku U Klokana v Koryčanech, v chráněné krajinné oblasti Chřiby. Výchovně rekreační tábor byl i letos zakončením celoroční práce...

—————