Bc. Silvie Klementová vedoucí OSPOD tel.: 568 896 249 silvie.klementova@trebic.cz
Mgr. Smola Zdeněk vedoucí odd.soc. kurately tel.: 568 896 285 zdenek.smola@trebic.cz
 Mgr. Blažková Milena  náhradní rodinná péče tel.: 568 896 296 milena.blazkova@trebic.cz
 Mgr. Kousalová Andrea  náhradní rodinná péče tel.:
 
Mgr. Tereza Vrbková náhradní rodinná péče tel.: 568 896 214 tereza.vrbkova@trebic.cz  
Bc. Borůvková Petra, DiS. sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 284 petra.boruvkova@trebic.cz
Bc. Dvořáková Barbora kurátorka pro děti a mládež tel.: 568 896 283 barbora.dvorakova@trebic.cz
Mgr. Procházková Petra kurátorka pro děti a mládež tel.: 568 896 283 petra.prochazkova@trebic.cz
Mgr. Horáčková Marie kurátorka pro děti a mládež tel.: 568 896 311 marie.horackova@trebic.cz
Kobylarzová Karolina sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 276 karolina.kobylarzova@trebic.cz
Mgr. Krejčí Magdalena sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 277 magdalena.pospichalova@trebic.cz
Mgr. Maloušková Marie sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 243 marie.malouskova@trebic.cz
Mgr. Nedvědická Iveta sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 265 iveta.nedvedicka@trebic.cz
Mgr. Papoušková Jana náhradní rodinná péče tel.: 568 896 314 jana.papouskova@trebic.cz
Mgr. Pléha Michal kurátor pro děti a mládež tel.: 568 896 306 michal.pleha@trebic.cz
Mgr. Blažková Petra sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 316 lenka.plockova@trebic.cz
Bc. Roudenská Veronika sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 286 veronika.roudenska@trebic.cz
 Mgr. Šmídová Jarmila, DiS.  sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 267  jarmila.smidova@trebic.cz 

 Bc. Hana Nováková, DiS. 

sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 252   hana.novakova@trebic.cz