JUDr. Lampířová Svatava vedoucí OSPOD tel.: 568 896 249 s.lampirova@trebic.cz
Mgr. Smola Zdeněk vedoucí odd.soc. kurately tel.: 568 896 285 z.smola@trebic.cz
Mgr. Blažková Milena náhradní rodinná péče tel.: 568 896 296 m.blazkova@trebic.cz
Borůvková Petra, DiS. sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 284 p.boruvkova@trebic.cz
Bc. Doležalová Nikola kurátorka pro děti a mládež tel.: 568 896 283 n.dolezalova@trebic.cz
Bc. Dvořáková Barbora kurátorka pro děti a mládež tel.: 568 896 283 b.dvorakova@trebic.cz
Mgr. Horáčková Marie kurátorka pro děti a mládež tel.: 568 896 311 m.horackova@trebic.cz
Klementová Silvie náhradní rodinná péče tel.: 568 896 214 s.klementova@trebic.cz
Kobylarzová Karolina sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 276 k.kobylarzova@trebic.cz
Mgr. Kousalová Andrea náhradní rodinná péče tel.: 568 896 329 a.kousalova@trebic.cz
Bc. Maloušková Marie sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 243 m.malouskova@trebic.cz
Mgr. Nedvědická Iveta sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 265 i.nedvedicka@trebic.cz
Mgr. Papoušková Jana náhradní rodinná péče tel.: 568 896 314 j.papouskova@trebic.cz
Mgr. Pléha Michal kurátor pro děti a mládež tel.: 568 896 306 m.pleha@trebic.cz
Bc. Plocková Lenka sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 316 l.plockova@trebic.cz
Bc. Pospíchalová Magdalena sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 277 m.pospichalova@trebic.cz
Bc. Roudenská Veronika sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 286 v.roudenska@trebic.cz
Mgr. Šmídová Jarmila, DiS. sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 267 j.smidova@trebic.cz
Mgr. Vrbková Tereza sociálně-právní ochrana dětí tel.: 568 896 252 t.vrbkova@trebic.cz