Náplň činnosti sociální pracovnice OSPOD

 • pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a péči o dítě,
 • poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti,
 • vykonává funkci opatrovníka, poručníka a veřejného poručníka,
 • spolupracuje se školskými, zdravotnickými, ústavními zařízeními, s nestátními organizacemi a dalšími subjekty.

 

Na ochranu dětí činí zejména tato opatření: 

 • Podává návrhy soudům:
  • na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti anebo omezení nebo pozastavení jejího výkonu,
  • na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy či jiných výchovných opatření, 
  • přijímá opatření na ochranu dítěte, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku,
  • na vydání předběžného opatření.

Borůvková Petra, DiS. kanc. č.: B 212
tel.: 
568 896 284
e-mail: 
Bc. Roudenská Veronika kanc. č.: B 204  
tel.: 
568 896 286
e-mail: 
Kobylarzová Karolina kanc. č.: B 207b
tel.: 
568 896 276
e-mail: 
Bc. Maloušková Marie kanc. č.: B 212
tel.: 
568 896 243
e-mail: 
Mgr. Plocková Lenka kanc. č.: B 204
tel.: 
568 896 316
e-mail: 
Mgr. Pospíchalová
Magdalena
 
kanc. č.: B 207a
tel.: 
568 896 277
Mgr. Šmídová Jarmila, DiS. kanc. č.: B 208
tel.: 
568 896 267
e-mail: 
Bc. Hana Nováková, DiS. kanc. č.: B 207a
tel.: 
568 896 252

e-mail: 

hana.novakova@trebic.cz

 


Sociální pracovnice

Mgr. Petra Blažková

sociální pracovnice

Telefon: 568 896 316

              727 892 421

Email: petra.blazkova@trebic.cz

Kancelář: B 204

Adresa:  Městský úřad Třebíč

              Odbor sociálních věcí

              Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

              Masarykovo nám. 116/6

              674 01 Třebíč

Obvod:

Třebíč: Aug. Kratochvíla, B. Němcové, Bartošova, Bažantnice, Benešova, Čajkovského, Eliášova, Fr. Hrubína, Jana Habrdy, Jelínkova, Kremláčkova, Kyjevská, M. Majerové, Maxima Gorkého, Mezníkova, Mjr. Krátkého, Moskevská, Myslbekova, Na Kopcích, Nad Babou, Palečkův mlýn, Polní, Sportovní, Školní, Tolstého, Tomanova, Trnavská, U Studánky

Obce: Batouchovice, Benetice, Bochovice, Budíkovice, Budišov, Čechtín, Červená Lhota, Číhalín, Hodov, Horní Heřmanice, Horní Smrčné, Horní Vilémovice, Hroznatín, Chlum, Kouty, Kundelov, Mihoukovice, Nárameč, Nový Telečkov, Okřešice, Pocoucov, Přeckov, Ptáčov, Račerovice, Radošov, Rohy, Rudíkov, Studnice, Svatoslav, Trnava, Věstoňovice, Vlčatín

—————

Petra Borůvková, DiS.

sociální pracovnice

Telefon: 568 896 284

              737 950 703

Email: petra.boruvkova@trebic.cz

Kancelář: B 212

Adresa:  Městský úřad Třebíč

              Odbor sociálních věcí

              Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

              Masarykovo nám. 116/6

              674 01 Třebíč

Obvod:

Třebíč: Družstevní, Energetiků, J. Skácela, Kaňákova, Karlovo nám., L. Nováka, Manž. Curieových, Mládežnická, Na Svahu, Obránců míru, Okrajová, Palatova, Růžičkova, Vítkova, Vltavínská – Azylový dům bez trvalého pobytu v Třebíči

Obce: Čáslavice, Čechočovice, Horní Újezd, Kojetice, Kracovice, Loukovice, Mastník, Mikulovice, Rokytnice nad Rokytnou, Římov, Stařeč, Šebkovice

 

—————

Bc. Veronika Roudenská

sociální pracovnice

Telefon: 568 896 286

              730 805 594

Email:  veronika.roudenska@trebic.cz

Kancelář: B 204

Adresa:  Městský úřad Třebíč

              Odbor sociálních věcí

              Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

              Masarykovo nám. 116/6

              674 01 Třebíč

Obvod:

Třebíč: 9. května, Ant. Dvořáka, Bedřicha Smetany, Blahoslavova, Branka, Brněnská, Budíkovická, Cihlářská, Cyrilometodějská, Cyrilova, Divišova, Dr. Suzy, Dukelská, Hanělova, Havlíčkovo nábř., Hilbertova, Hlavova, Horní, Hrádek, Hybešova, Jar. Ježka, Jasanová, Javorová, Jejkovská brána, Jihlavská brána, Jindřichova, Josefa Suka, Kaštanová, Kmochova, Koutkova, Krátká, Křížová, L. Pokorného, Lavického, Lesní, Lípová, Luční, M. Horákové, Modřínová, Na Klinkách, Na Kocandě, Na Kopečku, Na Nivkách, Na Příkopech, Na Úbočí, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nad Zámkem, Náhorní, Nová, Novodvorská, Opuštěná, Palackého, Palachova, Pod Hrádkem, Pod Nivou, Pod Podloubím, Pod Zámkem, Polanka, Pomezní, Ptáčovský Žleb, Rafaelova, Samešova, Skalní, Sokolovská, Soukenická, Stará, Stinná, Strmá, Subakova, Svojsíkovo nábřeží, Táborská, Tiché nám., Tkalcovská, Tylova, Týnská, U Barborky, U Kuchyňky, U Obůrky, Uličného, Úzká, V Mezírce, Velkomeziříčská, Viktorinova, Wolkerova, Za Plovárnou, Zadní, Zahradní, Zámecká, Zámek, Zdislavina, Ztracená, Zvěřinova, Žerotínovo nám., Žižkova

Obce: Číměř, Hostákov, Kamenná, Klementice, Kojatín, Koněšín, Kozlany, Pozďatín, Pyšel, Smrk, Valdíkov, Vaneč, Vladislav

 

—————

Karolina Kobylarzová

sociální pracovnice se specializací na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných

Telefon: 568 896 276

              733 706 971

Email: karolina.kobylarzova@trebic.cz

Kancelář: B 207b

Adresa:  Městský úřad Třebíč

              Odbor sociálních věcí

              Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

              Masarykovo nám. 116/6

              674 01 Třebíč

Obvod:

Třebíč: Alšova, Bartuškova, Bezručova, Bisattova, Bohunčina, Budischowského, Dělnické nám., Doležalova, Dr. A. Hobzy, Dvorského, Erbenova, Esperantistů, Fibichova, Hadlíz, Hájenky, Hlavinkova, Holasova, Horova, Chelčického, Kanciborek, Klimentova, Kollárova, Koželužská, Krajíčkova, Křižíkova, Lidická, Mánesova, Na Potoce, Na Strži, Na Špitálce, Nad Lesem, Okružní, Poušov, Pražská, Revoluční, Rypáčkova, Řípovská, Seifertova, Spojenců, Sucheniova, T. Bati, U Kříže, U Větrníku, V Loučkách, V. Nezvala, Vančurova, Vrchlického, Zahraničního odboje, Zámeček, Zavřelova

 

Pracovnice vykonává agendu se specializací na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných v Třebíči i celém správním obvodu.

—————

Bc. Marie Maloušková

sociální pracovnice

Telefon: 568 896 243

              730 588 668

Email: marie.malouskova@trebic.cz

Kancelář: B 212

Adresa:  Městský úřad Třebíč

              Odbor sociálních věcí

              Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

              Masarykovo nám. 116/6

              674 01 Třebíč

Obvod:

Třebíč: Arbesova, Březinova, Čelakovského, Čeloudova, Demlova, Dobrovského, Dreuschuchova, Hálkova, Hartmannova, Hladíkova, Hrotovická, Jiráskova, Karolíny Světlé, Kosmákova, Křížkovského, Kubešova, Kubišova, Mrštíkova, Na Hvězdě, Nerudova, Nikodémova, Pod Vodojemem, Průmyslová, Riegrova, Ruská, Sedlákova, Schöllhornova, Spojovací, Stavební, Sušilova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, Štefánikova, Švabinského, Úvoz, Václavské nám., Vaňkovo nám., Vltavínská, Vltavínská – Azylový dům s trvalým pobytem v Třebíči, Zahradníčkova, Zborovská, Znojemská, Žďárského

Obce: Bačice, Biskupce, Hrotovice, Krhov, Litovany, Přešovice, Pulkov, Radkovice u Hrotovic, Rouchovany, Šemíkovice, Udeřice

 

—————

Mgr. Jarmila Šmídová, DiS.

sociální pracovnice, problematika domácího násilí

Telefon: 568 896 267

              730 805 592

Email: jarmila.smidova@trebic.cz

Kancelář: B 208

Adresa:  Městský úřad Třebíč

              Odbor sociálních věcí

              Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

              Masarykovo nám. 116/6

              674 01 Třebíč

Obvod:

Třebíč: Bedřicha Václavka, Bráfova tř., Dvořeckého, Eliščina, Fügnerova, Gorazdovo nám., Hasskova, Heliadova, Horácká, Husova, Chlumeckého, Chmelova, Janáčkovo stromořadí, Janouškova, Jungmanova, K Sokolí, Kateřiny z Valdštejna, Kofránkova, Komenského nám, Kostnická, Kotlářská, Langfortova, Libušino údolí, Litoltova, Máchalova, Martinské nám, Masarykovo nám, Mlýnská, Nádražní, Oldřichova, Otmarova, Pod Strážnou horou, Přerovského, Přibyslavická, Purkyňovo nám, Račerovická, Sadová, Sirotčí, Slunná, Smila Osovského, Smrtelná, Sokolská, Soukopova, Střelkova, Tylovo nábř., U Kaple

Obce: Bransouze, Červená Hospoda, Číchov, Heraltice, Hory, Hvězdoňovice, Chlístov, Krahulov, Markvartice, Nová Ves, Okříšky, Opatov, Petrovice, Pokojovice, Předín, Přibyslavice, Radonín, Řípov, Sokolí, Štěměchy, Zašovice, Zašovice – Nová Brtnice

—————

Bc. Hana Nováková, DiS.

sociální pracovnice

Telefon: 568 896 252

              603 409 160

Email: hana.novakova@trebic.cz

Kancelář: B 207a

Adresa:  Městský úřad Třebíč

              Odbor sociálních věcí

              Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

              Masarykovo nám. 116/6

              674 01 Třebíč

Obvod:

Třebíč: Gen. Fanty, Gen. Sochora, Kpt. Nálepky, Krajinova, Švecova

Obce: Boňov, Jaroměřice nad Rokytnou, Klučov, Lesůňky, Ohrazenice, Ostašov, Petrůvky, Popovice, Příložany, Příštpo, Ratibořice, Slavice, Střítež, Štěpánovice, Vacenovice, Výčapy

—————

Mgr. Magdalena Pospíchalová

sociální pracovnice

Telefon: 568 896 277

              730 805 597

Email: magdalena.pospichalova@trebic.cz

Kancelář: B 207a

Adresa:  Městský úřad Třebíč

              Odbor sociálních věcí

              Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

              Masarykovo nám. 116/6

              674 01 Třebíč

Obvod:

Třebíč: C. Boudy, Dr. Holubce, Dukovanská, Gen. Svobody, I. Olbrachta, Jar. Haška, Jar. Heyrovského, Kpt. Jaroše, Míčova, Mikuláškova, Mírová

Obce: Dalešice, Dolní Vilémovice, Dukovany, Chroustov, Kožichovice, Lipník, Myslibořice, Odunec, Okrašovice, Plešice, Pozďátky, Račice, Slavětice, Slavičky, Stropešín, Střížov, Třebenice, Valeč, Zárubice

—————Sociální pracovnice

Mgr. Magdalena Pospíchalová

sociální pracovnice Telefon: 568 896 277               730 805 597 Email: magdalena.pospichalova@trebic.cz Kancelář: B 207a Adresa:  Městský úřad Třebíč               Odbor sociálních věcí         ...

—————

Bc. Hana Nováková, DiS.

sociální pracovnice Telefon: 568 896 252               603 409 160 Email: hana.novakova@trebic.cz Kancelář: B 207a Adresa:  Městský úřad Třebíč               Odbor sociálních věcí         ...

—————

Mgr. Jarmila Šmídová, DiS.

sociální pracovnice, problematika domácího násilí Telefon: 568 896 267               730 805 592 Email: jarmila.smidova@trebic.cz Kancelář: B 208 Adresa:  Městský úřad Třebíč               Odbor sociálních věcí  ...

—————

Bc. Marie Maloušková

sociální pracovnice Telefon: 568 896 243               730 588 668 Email: marie.malouskova@trebic.cz Kancelář: B 212 Adresa:  Městský úřad Třebíč               Odbor sociálních věcí      ...

—————

Karolina Kobylarzová

sociální pracovnice se specializací na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných Telefon: 568 896 276               733 706 971 Email: karolina.kobylarzova@trebic.cz Kancelář: B 207b Adresa:  Městský úřad Třebíč        ...

—————

Bc. Veronika Roudenská

sociální pracovnice Telefon: 568 896 286               730 805 594 Email:  veronika.roudenska@trebic.cz Kancelář: B 204 Adresa:  Městský úřad Třebíč               Odbor sociálních věcí         ...

—————

Petra Borůvková, DiS.

sociální pracovnice Telefon: 568 896 284               737 950 703 Email: petra.boruvkova@trebic.cz Kancelář: B 212 Adresa:  Městský úřad Třebíč               Odbor sociálních věcí         ...

—————

Mgr. Petra Blažková

sociální pracovnice Telefon: 568 896 316               727 892 421 Email: petra.blazkova@trebic.cz Kancelář: B 204 Adresa:  Městský úřad Třebíč               Odbor sociálních...

—————