Letní výchovně rekreační tábor 2015

05.08.2015 13:00

 

Letošní  tábor s názvem  CESTA  KOLEM  SVĚTA  ZA  6  DNÍ se uskutečnil ve dnech 1– 6. 7. 2015 v Rekreačním středisku U Klokana v Koryčanech, v chráněné krajinné oblasti Chřiby.

Výchovně rekreační tábor byl i letos zakončením celoroční práce Klubu Naděje s dětmi ve věku 7 – 13 let.

Program připravili a během pobytu se o táborníky starali vedoucí z řad pracovníků OSPOD i studentů vysokých škol, z nichž někteří pomáhají v zařízení již několik let.

Celotáborová hra i ostatní činnosti byly zaměřeny především na získání nových informací a poznatků o jednotlivých světadílech. Vedoucí vytvořili podklady pro tzv. „cestovatelská okénka“, která byla každý den součástí programu a během nichž si děti mohly zopakovat věci již známé, ale dozvědět se i spoustu různých zajímavostí.

Celý příběh začal oznámením, že z muzea byly ukradeny vzácné artefakty, byla vypsána odměna za vypátrání zloděje a vrácení předmětů zpět do muzea.

Děti proto vytvořily tři pátrací týmy a daly se do hledání. Během cesty za ztraceným pokladem navštívily postupně všechny kontinenty. Nejen jednotlivé etapy hry ale i všechny ostatní činnosti byly každý den přizpůsobeny tak, jakoby cestovatelé navštívili postupně Evropu, Asii, Austrálii, Antarktidu, Afriku a Ameriku.

Díky zapojení všech účastníků a spolupráci jednotlivých týmů, které statečně překonávaly všechny překážky, se nakonec podařilo „ukradené předměty vypátrat a vrátit muzeu“, nálezci si rozdělili zaslouženou odměnu.

Kromě celotáborové hry si děti užily i spoustu dalších zajímavých aktivit, jako např. soutěž Miss, Missák 2015, návštěvu kasina, jízdu na poníkovi, návštěvu zříceniny hradu Cimburka , stezku odvahy, spaní venku, výrobu sádrových masek, deskové hry, turnaj v přehazované, pétanque i závěrečné vystoupení některých táborníků, kteří si během pobytu nacvičili drobné scénky, pěvecká, hudební a taneční čísla.

Vzhledem k letošním vysokým teplotám se ukázala jako velká výhoda blízkost městského koupaliště, na jehož návštěvu se vždy všichni těšili.

Důležitou součástí programu bylo, tak jako vždy, i neustálé „více či méně nápadné“ výchovné působení na děti, pomoc s rozvojem jejich sociálních dovedností (spolupracovat, srozumitelně komunikovat, dodržovat pravidla slušného chování, řešit vztahové problémy bez násilí apod.), posilování hygienických návyků.  

 

A co čeká členy Klubu Naděje příští rok? To je zatím tajemství, ale už teď je jisté, že nudit se děti první prázdninový týden určitě nebudou.

—————

Zpět