Organizační změny OSPOD

05.01.2016 08:59

Od 1.1.2016 vzniklo nové oddělení sociální kurately pro děti a mládež. Oddělení vykonává sociálně-právní ochranu dětí specifické skupiny dětí a mládeže.

—————

Zpět