Bc. Marie Maloušková

sociální pracovnice

Telefon: 568 896 243

              730 588 668

Email: marie.malouskova@trebic.cz

Kancelář: B 212

Adresa:  Městský úřad Třebíč

              Odbor sociálních věcí

              Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

              Masarykovo nám. 116/6

              674 01 Třebíč

Obvod:

Třebíč: Arbesova, Březinova, Čelakovského, Čeloudova, Demlova, Dobrovského, Dreuschuchova, Hálkova, Hartmannova, Hladíkova, Hrotovická, Jiráskova, Karolíny Světlé, Kosmákova, Křížkovského, Kubešova, Kubišova, Mrštíkova, Na Hvězdě, Nerudova, Nikodémova, Pod Vodojemem, Průmyslová, Riegrova, Ruská, Sedlákova, Schöllhornova, Spojovací, Stavební, Sušilova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, Štefánikova, Švabinského, Úvoz, Václavské nám., Vaňkovo nám., Vltavínská, Vltavínská – Azylový dům s trvalým pobytem v Třebíči, Zahradníčkova, Zborovská, Znojemská, Žďárského

Obce: Bačice, Biskupce, Hrotovice, Krhov, Litovany, Přešovice, Pulkov, Radkovice u Hrotovic, Rouchovany, Šemíkovice, Udeřice