10. Kontrola případů

 
 
Tento standard je neveřejný a slouží pouze pro vnitřní potřebu OSPOD.