11. Rizikové a nouzové situace

 
 
Tento standard je neveřejný a slouží pouze pro vnitřní potřebu OSPOD.