5. Přijímaní a zaškolování

 
Tento standard je neveřejný a slouží pouze pro vnitřní potřebu OSPOD.