6. Profesní rozvoj zaměstnanců


 
Tento standard je neveřejný a slouží pouze pro vnitřní potřebu OSPOD.