8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu