8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

 
 
 
Tento standard je neveřejný a slouží pouze pro vnitřní potřebu OSPOD.