Členové týmu pro mládež

k 1. prosinci 2016

 

Tajemník Týmu pro mládež

koordinátor SVI

Mgr. Zdeněk Smola

tel. č.: 568 805 233

e-mail: z.smola@trebic.cz

Městský úřad Třebíč        

OSPOD-OSK                         

Mgr. Michal Pléha                             

tel. č.: 568 805 306

e-mail: m.pleha@trebic.cz

Městský úřad Třebíč    

OSPOD-OSK                         

Bc. Petra Dokulilová

tel. č.: 568 805 231

e-mail: p.dokulilova@trebic.cz

Městský úřad Moravské Budějovice                        

Bc. Petr Punčochář

tel. č.: 568 408 371

e-mail: ppuncochar@mbudejovice.cz

Městský úřad Náměšť nad Oslavou                       

Bc. Marie Tejklová 

tel. č.: 568 619 174

e-mail: tejklova@mesto-namest.cz

Okresní soud Třebíč

Mgr. Jaroslava Valášková

tel. č.: 568 606 211

e-mail: jvalaskova@osoud.trb.justice.cz

Police České republiky

KŘ Kraje Vysočina

Územní odbor Třebíč

npor. Pavel Vidlák

tel. č.: 974 277 469

e-mail: pavel.vidlak@pcr.cz

Probační a mediační služba ČR středisko Třebíč

PaedDr. et Mgr. Jaroslava Auerová                                              

tel. č.: 568 842 502

e-mail: jauerova@pms.justice.cz

Městská policie Třebíč

Bc. Lucie Šerková

tel. č.: 568 838 387

e-mail: l.serkova@trebic.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč

Mgr. Horká Libuše

tel. č.: 568 848 815

e-mail: ppptr@volny.cz

Středisko výchovné péče STŘED

Bc. Barbora Pipášová

tel. č.: 775 725 663

e-mail: pipasova@stred.info

ZŠ a Praktická škola   Moravské Budějovice

Mgr. Miroslava Zvěřinová

tel. č.: 568 420 085

e-mail: zvermi@tiscali.cz

Oblastní Charita Třebíč

Bc. Jarmila Liščáková

tel. č.: 736 529 299

e-mail: jarmila.liscakova@trebic.charita.cz

Úřad práce ČR Třebíč

Ing. Ilona Vybíralová

tel. č.: 950 169 630

e-mail: ilona.vybiralova@tr.mpsv.cz