Členové týmu pro mládež

k 1. prosinci 2016

 

Tajemník Týmu pro mládež

koordinátor SVI

Mgr. Zdeněk Smola

tel. č.: 568 896 285

e-mail: zdenek.smola@trebic.cz

Městský úřad Třebíč    

OSPOD-OSK     

                     

Mgr. Michal Pléha                             

tel. č.: 568 896 306

e-mail: michal.pleha@trebic.cz

Městský úřad Třebíč    

OSPOD-OSK     

                       

Bc. Barbora Dvořáková

tel. č.: 568 896 283

e-mail: barbora.dvorakova@trebic.cz

Městský úřad Třebíč    

OSPOD-OSK     
      
Mgr. Marie Horáčková

tel. č.: 568 896 311

e-mail: marie.horackova@trebic.cz

Městský úřad Moravské Budějovice                        

Bc. Petr Punčochář

tel. č.: 568 408 375

e-mail: ppuncochar@mbudejovice.cz

Městský úřad Náměšť nad Oslavou                       

Bc. Marie Tejklová 

tel. č.: 568 619 174

e-mail: tejklova@mesto-namest.cz

Police České republiky

KŘ Kraje Vysočina

Územní odbor Třebíč

npor. Pavel Vidlák

tel. č.: 974 277 469

e-mail: pavel.vidlak@pcr.cz

Probační a mediační služba ČR středisko Třebíč

PaedDr. et Mgr. Jaroslava Auerová                                              

tel. č.: 568 842 502

e-mail: jauerova@pms.justice.cz

Městská policie Třebíč

Bc. Lucie Šerková

tel. č.: 568 838 387

e-mail: lucie.serkova@trebic.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč

Mgr. Pavlína Sedlářová Smrčková

tel. č.: 568 841 481

e-mail: sedlarova@pppaspcvysocina.cz

Středisko výchovné péče STŘED

Mgr. kateřina Slatinská

tel. č.: 773 226 512

e-mail: slatinska@stred.info

ZŠ a Praktická škola   Moravské Budějovice

Mgr. Miroslava Zvěřinová

tel. č.: 568 420 085

e-mail: zvermi@tiscali.cz

Oblastní Charita Třebíč

Mgr. Marie Pořízová

tel. č.: 776 848 481

e-mail: marie.porizova@trebic.charita.cz

Úřad práce ČR Třebíč

Ing. Ilona Vybíralová

tel. č.: 950 169 630

e-mail: ilona.vybiralova@tr.mpsv.cz

STÁLÍ HOSTÉ:
Městský úřad Moravské Budějovice     Andrea Jiráňová, DiS.

tel. č.: 568 896 285

e-mail: ajiranova@mbudejovice.cz
Probační a mediační služba ČR středisko Třebíč Mgr. Jana Vejmelková

tel. č.: 720 970 389

e-mail: j.vejmelkova@pms.justice.cz

Městský úřad Třebíč    

OSPOD
Karolina Kobylarzová

tel. č.: 568 896 276

e-mail: karolina.kobylarzova@trebic.cz

Městský úřad Třebíč    

OSPOD-OSK 
Mgr. Pavla Císařová

tel. č.: 568 896 283

e-mail: pavla.cisarova@trebic.cz